Logo

45-273 Opole, ul. Sosnkowskiego 40-42
tel. 77 458 11 54, kom. 604 091 724
Pogotowie dźwigowe kom. 602 652 986

 
Logo

Firma nasza powstała w 1988 roku i oferuje wszystkim zainteresowanym kompleksową obsługę w zakresie projektowania, dostawy i montażu dźwigów, a użytkownikom tych urządzeń profesjonalny serwis.


Atutem firmy jest możliwość dostosowania urządzeń do indywidualnych potrzeb klienta, od projektów nieskomplikowanych, typowych, po zaawansowane technologicznie urządzenia. W swojej ofercie Dźwig-Bud posiada szeroką gamę typów urządzeń dźwigowych, poprzez dźwigi osobowe, towarowe, szpitalne i platformy dla osób niepełnosprawnych z napędem śrubowym lub hydraulicznym. Zaproponujemy Klientowi urządzenie dopasowane do Jego potrzeb i wymagań bezpieczeństwa oraz komfortu użytkownika.

Posiadamy uprawnienia na: modernizację dźwigów, montaż dźwigów oraz wytwarzanie dźwigów.

Podział dźwigów

Podział dźwigów ze względu na ich zastosowanie:

 • osobowe (w tym dźwigi dla osób niepełnosprawnych), które stosowane zarówno w obiektach użyteczności publicznej, jak również domach prywatnych
 • osobowo-towarowe
 • dźwigi towarowe, małe dźwigi towarowe (tzw. kuchenne)
 • do transportu pojazdów mechanicznych
 • szpitalne, teatralne
 • budowlane, specjalne
Podział dźwigów ze względu na rodzaj napędu:
 • elektryczne nazywane również linowymi
 • hydrauliczne
 • pneumatyczne (podciśnieniowe) – podnoszenie odbywa się poprzez wypompowywanie powietrza znajdującego się ponad kabiną

Przepisy prawne i normy

Odnośnie do dźwigów w Polsce obowiązująca jest:

 • dyrektywa unijna 2014/33/UE obowiązującą od 20 kwietnia 2015 roku, zwana również dyrektywą dźwigową, zastępująca dyrektywę 95/16/WE.
 • Dyrektywa maszynowa 2006/42/EC
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa (nieobowiązujące) (Dz.U. z 2003 r. nr 117, poz. 1107)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa (Dz.U. z 2005 r. nr 263, poz. 2198) (nieobowiązujące)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz.U. z 2003 r. nr 193, poz. 1890)
Zgodnie z Ustawą o dozorze technicznym (Dz.U. z 2023 r. poz. 1622) instytucją powołaną do inspekcji dźwigów jest właściwa jednostka dozoru technicznego (UDT – Urząd Dozoru Technicznego, TDT – Transportowy Dozór Techniczny lub WDT – Wojskowy Dozór Techniczny).